Salgsnedgang i alle landsdeler

Siden midten av februar er det solgt 2.278 nye boliger. Dette er 16 prosent færre enn samme periode i fjor, til tross for en økning på 3 prosent fra forrige tomånedersperiode. Salget har vært svakt i alle landsdeler, og vi må tilbake til 2014 for å finne et like svakt salg i en apriltelling.

Salget siden februar utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men 1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Det sterkeste salget finner vi på Østlandet med en salgstakt på 17 prosent. Deretter følger Vestlandet med 14 prosent, Midt-Norge med 13 prosent, Nord-Norge med 10 prosent, og Sørlandet som er svakest med kun 9 prosent.

Siden sist telling har 1.798 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 23 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Det er nå 13.248 usolgte boliger, mot 13.873 i februar. Forskjellen fremkommer ved at 1.798 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.278 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 1.130 boliger i Norge. Dette er hele 48 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 17.299 boliger.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 55.800 kr per kvadratmeter. Det er 7,7 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 64.400 kr. Sørlandet ligger lavest med 42.400 kr.

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og Selvaag Bolig utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.

Kontakt oss

For mer informasjon om ECON Nye boliger, fyll ut skjema eller ring Bjørn Gran på tlf. 91 59 84 55 eller Fredrik Kostøl på tlf. 99 42 44 84.

ECON Nye boliger – Detaljert nyboligstatistikk for hele landet

ECON Nye boliger er en database som gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges og hvem utbyggerne og prosjektmeglerne er. Databasen inneholder alle boliger i boligprosjekter som har vært på markedet siste tomånedersperiode, både de solgte og usolgte.

Målgruppen for ECON Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Statistikken utgis seks ganger årlig, både i rapportformat og i en kartløsning på nett. Rapportene gir særlig innblikk i siste tids utvikling i markedet, både på regionalt- og kommunalt nivå og i et det enkelte prosjekt. Kartløsningen på nett gir i tillegg detaljert informasjon om historikken i alle prosjekter registrert i databasen helt tilbake til 2001, informasjon om prosjekter som stanses midlertidig eller kanselleres og mulighet til å laste ned tidsserier.