Flere usolgte boliger i Norge

Siden midten av august er det solgt 2.713 nye boliger. Dette er 7 prosent færre enn samme periode i fjor, men 26 prosent flere enn forrige tomånedersperiode. Nyboligsalget er på det jevne, men det legges ut flere boliger enn det selges. Dette gir en økning i beholdningen av usolgte boliger.

Salget siden august utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men 2 prosentpoeng lavere enn samme tid i fjor. Den høyeste salgstakten finner vi på Østlandet med 18 prosent. Deretter følger Vestlandet med 14 prosent, Nord-Norge med 13 prosent, og Midt-Norge og Sørlandet som er lavest med 10 prosent.

Siden sist telling har 3.404 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 25 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 31 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Det er nå 15.581 usolgte boliger, mot 15.134 i august. Oppgangen skyldes at 3.404 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.713 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

Siden august har byggearbeidene for 2.108 boliger blitt igangsatt. Dette er en klar oppgang etter en periode med lav igangsetting siden forsommeren, og igangsettingen er nå på linje med gjennomsnittet de siste fem årene. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes fullføring av 16.942 boliger.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 56.400 kr per kvadratmeter. Det er 5 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 63.900 kr. Sørlandet ligger lavest med 44.900 kr.

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og OBOS utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.

Kontakt oss

For mer informasjon om ECON Nye boliger, fyll ut skjema eller ring Bjørn Gran på tlf. 915 98 455 eller Andreas Benedictow på tlf. 970 13 272.

ECON Nye boliger – Detaljert nyboligstatistikk for hele landet

ECON Nye boliger er en database som gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges og hvem utbyggerne og prosjektmeglerne er. Databasen inneholder alle boliger i boligprosjekter som har vært på markedet siste tomånedersperiode, både de solgte og usolgte.

Målgruppen for ECON Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Statistikken utgis seks ganger årlig, både i rapportformat og i en kartløsning på nett. Rapportene gir særlig innblikk i siste tids utvikling i markedet, både på regionalt- og kommunalt nivå og i et det enkelte prosjekt. Kartløsningen på nett gir i tillegg detaljert informasjon om historikken i alle prosjekter registrert i databasen helt tilbake til 2001, informasjon om prosjekter som stanses midlertidig eller kanselleres og mulighet til å laste ned tidsserier.