Beholdningen av usolgte boliger øker

Siden midten av april er det solgt 2.659 nye boliger. Dette er 10 prosent færre enn samme periode i fjor, men 13 prosent flere enn forrige tomånedersperiode. Det har kommet mange nye boliger for salg siden april, slik at beholdningen av usolgte boliger har økt klart.

Salget siden april utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men 1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Det sterkeste salget finner vi på Østlandet med en salgstakt på 18 prosent. Deretter følger Nord-Norge med 16 prosent, Sørlandet med 13 prosent, Midt-Norge med 12 prosent, og Vestlandet som er svakest med 11 prosent.

Siden sist telling har 3.745 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 24 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 33 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Det er nå 14.849 usolgte boliger, mot 13.996 i april. Forskjellen fremkommer ved at 3.745 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.659 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

Hittil i år er byggearbeidene igangsatt for 4.432 boliger i Norge. Dette er hele 43 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 17.251 boliger.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 56.400 kr per kvadratmeter. Det er 7 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 64.900 kr. Sørlandet ligger lavest med 43.000 kr.

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og Selvaag Bolig utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.

Kontakt oss

For mer informasjon om ECON Nye boliger, fyll ut skjema eller ring Bjørn Gran på tlf. 91 59 84 55 eller Fredrik Kostøl på tlf. 99 42 44 84.

ECON Nye boliger – Detaljert nyboligstatistikk for hele landet

ECON Nye boliger er en database som gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges og hvem utbyggerne og prosjektmeglerne er. Databasen inneholder alle boliger i boligprosjekter som har vært på markedet siste tomånedersperiode, både de solgte og usolgte.

Målgruppen for ECON Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Statistikken utgis seks ganger årlig, både i rapportformat og i en kartløsning på nett. Rapportene gir særlig innblikk i siste tids utvikling i markedet, både på regionalt- og kommunalt nivå og i et det enkelte prosjekt. Kartløsningen på nett gir i tillegg detaljert informasjon om historikken i alle prosjekter registrert i databasen helt tilbake til 2001, informasjon om prosjekter som stanses midlertidig eller kanselleres og mulighet til å laste ned tidsserier.