Svakt salg i alle landsdeler utenom Østlandet

Siden midten av desember er det solgt 2.194 nye boliger. Dette er 10 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, men 3 prosent flere enn samme periode i fjor. Salget er på nivå med fjoråret, men svakere enn samme periode både 2015, 2016 og 2017.

Salget siden desember utgjør 14 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor, men likt som forrige tomånedersperiode. Det sterkeste salget finner vi i Østlandet med en salgstakt på 17 prosent. Deretter følger Vestlandet med 13 prosent, Midt-Norge med 10 prosent, samt Nord-Norge og Sørlandet som er svakest med kun 8 prosent.

Siden sist telling har 1.394 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 31 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 20 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 2.193 boliger i Norge. Dette er 7 prosent færre en på samme tidspunkt i fjor. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 17.722 boliger.

Det er nå 13.737 usolgte boliger, mot 14.616 i desember. Forskjellen fremkommer ved at 1.394 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.194 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelt boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 55.200 kr per kvadratmeter. Det er 8 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 62.900 kr. Sørlandet ligger lavest med 42.600 kr.

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og OBOS er utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.

Kontakt oss

For mer informasjon om ECON Nye boliger, fyll ut skjema eller ring Bjørn Gran på tlf. 91 59 84 55 eller Fredrik Kostøl på tlf. 99 42 44 84.

ECON Nye boliger – Detaljert nyboligstatistikk for hele landet

ECON Nye boliger er en database som gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges og hvem utbyggerne og prosjektmeglerne er. Databasen inneholder alle boliger i boligprosjekter som har vært på markedet siste tomånedersperiode, både de solgte og usolgte.

Målgruppen for ECON Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Statistikken utgis seks ganger årlig, både i rapportformat og i en kartløsning på nett. Rapportene gir særlig innblikk i siste tids utvikling i markedet, både på regionalt- og kommunalt nivå og i et det enkelte prosjekt. Kartløsningen på nett gir i tillegg detaljert informasjon om historikken i alle prosjekter registrert i databasen helt tilbake til 2001, informasjon om prosjekter som stanses midlertidig eller kanselleres og mulighet til å laste ned tidsserier.